فعاليت شركت طبق اساسنامه  عبارت است ازخريد و تهيه و اجاره ملك، زمين و ماشين آلات و سايرمستحدثات به منظوراحداث ساختمان ، شهرك ، مجتمع هاي مسكوني و تاسيس كارخانجات واحداث هرنوع ساختمان اعم از آپارتمان و واحدهاي مسكوني ،اداري،تجاري،‌مذهبي ،‌توريستي،‌فرهنگي،‌بهداشتي ، صنعتي و تاسيساتي و زيربنائي و احداث شهرك و مجتمع هاي ساختماني و فروش آنها وپيش فروش واحدهاي مسكوني ، پيش فروش واحدهاي تجاري و همچنين انجام هرنوع فعاليتي كه به طورمستقيم با موضوعات بند الف ، ب و ج ماده 2 اين اساسنامه ارتباط داشته باشد.
 
الف- تعمير و نگهداري تاسيسات ساختمانها و نظافت و تعمير و نگهداري محيط داخلي و خارجي ساختمانهاي مسكوني ، اداري و تجاري .

 

ب- خدمات بازاريابي و خريد و فروش مجاز غير هرمي و غيرشبكه اي در زمينه فعاليت شركت.

 

ج- استفاده از تسهيلات مالي و اعتباري بانكها ، موسسات اعتباري اعم از داخل و خارج از طريق افتتاح حساب سپرده هاي داخلي و خارجي.

آدرس

تهران-ميدان آرژانتين - خيابان احمد قصير - خيابان هشتم - پلاك11 - طبقه دوم - تلفن:88538581.3

پست الكترونيك: info@bsp-co.ir

كد پستي : 1514737414

شماره هاي تماس دفتر فروش:  88538587-88538588           

دورنگار : 88538580

Address

Tehran-right Argentina - street Ahmad, short sleeve - Eighth Street - No. 11 - Second Floor - phone: 88538581.3
Email: info@bsp-co.ir

Postal code: 1514737414

  Number of back office: 88538587-88538588

  Fax: 88538580

طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت طراحی سایت